Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Bovex 2,265 %, suspensie voor oraal gebruik voor runderen en schapen

Registratienummer: REG NL 8863
Farmaceutische vorm: Suspensie voor oraal gebruik
Toedieningsweg: Oraal gebruik
ATCvet code: QP52AC02 - Oxfendazole
Handelsvergunninghouder: Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.
Datum inschrijving handelsvergunning: 27 oktober 1997
(EU) Procedure: Nationaal
Disclaimer: momenteel bevindt onze publicatie van product informatie zich in een overgangsfase en wordt de product informatie apart gepubliceerd. Bij dit product is onderstaande product informatie nog gecombineerd met de laatste beschikking! pdf document vanSPC, etiket en bijsluiter