Toegankelijkheid


Medicijnautoriteit CBG wil dat iedereen alle informatie op deze website goed kan gebruiken. Daarom besteden we veel aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid en vindbaarheid. In het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is bepaald dat overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in EN 301 549/WCAG 2.1 en daarover verantwoordelijkheid moeten afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

Toegankelijkheidsverklaring

Geneesmiddeleninformatiebank.nl voldoet gedeeltelijk aan de eisen op het gebied van toegankelijkheid. In onze Toegankelijkheidsverklaring lichten wij toe op welke punten wij nog niet volledig voldoen en op welke termijn wij verwachten de knelpunten op te lossen.

Het toegankelijkheidslabel van CBG Geneesmiddeleninformatiebank. 
          Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

Onderbouwing bij de toegankelijkheidsverklaring

De toegankelijkheidsverklaring voor Geneesmiddeleninformatiebank.nl is opgesteld op basis van onderzoek door een onafhankelijk toetsingsbureau. De onderzoeksresultaten zijn beschikbaar via de website van het CBG.

Hoe werken wij aan toegankelijkheid?

Medicijnautoriteit CBG zorgt voor een continue verbetering in toegankelijkheid door diverse maatregelen binnen onze (dagelijkse) processen:

  • Toegankelijkheid ‘by design’: toegankelijkheid is vanaf de start onderdeel van alle stappen in het ontwerp-, bouw en redactionele proces van onze website. Hierbij houden we ook nadrukkelijk rekening met gebruiksvriendelijkheid en vindbaarheid.
  • Onderzoek: onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) de website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
  • Kennis medewerkers: onze medewerkers houden hun kennis over toegankelijkheid op peil en passen dit toe waar nodig.

Overzicht toegankelijkheidsverklaringen Medicijnautoriteit CBG

Toegankelijkheidsverklaringen van andere websites dan Geneesmiddeleninformatiebank.nl die eveneens onder verantwoordelijkheid vallen van Medicijnautoriteit CBG, kunt u bekijken in het register van toegankelijkheidsverklaringen.

Problemen met toegankelijkheid melden

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u een pagina gebruiken op deze website die niet toegankelijk blijkt? Neem dan contact met ons op.