Zoeken

Delco spray, tepeldip voor runderen

Registratienummer: REG NL 9614
Farmaceutische vorm: Tepeldip suspensie
Toedieningsweg: Toediening op de tepel
ATCvet code: QG52A - Disinfectants
Handelsvergunninghouder: Ecolab B.V.
Datum inschrijving handelsvergunning: 28 mei 1999
Datum doorhaling/intrekking: 28 januari 2022
(EU) Procedure: Nationaal