Zoeken

Clavudale 40 mg/10 mg tabletten voor katten en honden

Registratienummer: REG NL 126206
Farmaceutische vorm: Tablet
Toedieningsweg: Oraal gebruik
ATCvet code: QJ01CR02 - Amoxicillin and beta-lactamase inhibitor
Handelsvergunninghouder: Dechra Regulatory B.V.
Datum inschrijving handelsvergunning: 15 juni 2020
(EU) Procedure: IE/V/0504/001