Zoeken

Clavudale 40 mg/10 mg tabletten voor katten en honden

Registratienummer: REG NL 126206
Farmaceutische vorm: Tablet
Toedieningsweg: Oraal gebruik
ATCvet code: QJ01CR02 - Amoxicillin and beta-lactamase inhibitor
Handelsvergunninghouder: Dechra Regulatory B.V.
Datum inschrijving handelsvergunning: 15 juni 2020
(EU) Procedure: IE/V/0504/001
Disclaimer: momenteel bevindt onze publicatie van product informatie zich in een overgangsfase en wordt de product informatie apart gepubliceerd. Bij dit product is onderstaande product informatie nog gecombineerd met de laatste beschikking! pdf document vanSPC, etiket en bijsluiter