Zoeken

Combotec 268 mg/241,2 mg spot-on oplossing voor grote honden

Registratienummer: REG NL 123868
Farmaceutische vorm: Spot-on oplossing
Toedieningsweg: Cutaan gebruik
ATCvet code: QP53AX65 - Fipronil, combinations
Handelsvergunninghouder: Beaphar BV
Datum inschrijving handelsvergunning: 19 december 2019
(EU) Procedure: NL/V/0251/004
Disclaimer: momenteel bevindt onze publicatie van product informatie zich in een overgangsfase en wordt de product informatie apart gepubliceerd. Bij dit product is onderstaande product informatie nog gecombineerd met de laatste beschikking! pdf document vanSPC, etiket en bijsluiter

Openbaar beoordelingsrapport (PuAR)