Zoeken

Endogard Plus XL tabletten voor honden

Registratienummer: REG NL 104802
Farmaceutische vorm: Tablet
Toedieningsweg: Oraal gebruik
ATCvet code: QP52AC55 - Febantel, combinations
Handelsvergunninghouder: Krka d.d., Novo mesto
Datum inschrijving handelsvergunning: 20 januari 2011
(EU) Procedure: IE/V/0539/002
Disclaimer: momenteel bevindt onze publicatie van product informatie zich in een overgangsfase en wordt de product informatie apart gepubliceerd. Bij dit product is onderstaande product informatie nog gecombineerd met de laatste beschikking! pdf document vanSPC, etiket en bijsluiter