Zoeken

Terug naar resultaatlijst

NO WORM DIACUR 250

Registratienummer: REG NL 9729
Afleverstatus: Vrij verkrijgbaar zonder recept
Farmaceutische vorm: Tablet
Toedieningsweg: Oraal gebruik
ATCvet code: QP52AC13 - Fenbendazole
Handelsvergunning houder: Intervet Nederland B.V.
Datum inschrijving handelsvergunning: 25 mei 2000
(EU) Procedure: Nationaal