Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Cai Pan

Registratienummer: REG NL 7230
Afleverstatus: Vrij verkrijgbaar zonder recept
Farmaceutische vorm: Crème
Toedieningsweg: Cutaan gebruik
ATCvet code: QG52C - Emollients
Handelsvergunninghouder: Hemrik Products
Datum inschrijving handelsvergunning: 25 juli 1991
(EU) Procedure: Nationaal