Zoeken

Terug naar resultaatlijst

ALFAFER 20% OPL. PRO INJ.

Registratienummer: REG NL 3205
Afleverstatus: Vrij verkrijgbaar zonder recept
Farmaceutische vorm: Oplossing voor injectie
Toedieningsweg: Toedieningsweg niet van toepassing
ATCvet code: QB03AC - Iron, parenteral preparations
Handelsvergunning houder: Alfasan Nederland B.V.
Datum inschrijving handelsvergunning: 16 januari 1992
(EU) Procedure: Nationaal