Zoeken

Terug naar resultaatlijst

No Worm Diacur 500 mg, tablet

Registratienummer: REG NL 124018
Afleverstatus: Vrij verkrijgbaar zonder recept
Farmaceutische vorm: Tablet
Toedieningsweg: Oraal gebruik
ATCvet code: QP52AC13 - Fenbendazole
Handelsvergunning houder: Intervet Nederland B.V.
Datum inschrijving handelsvergunning: 13 november 2018
(EU) Procedure: Nationaal