Zoeken

Terug naar resultaatlijst

TRICHOBEN, lyofilisaat en suspendeervloeistof voor suspensie voor injectie voor runderen

Registratienummer: REG NL 121040
Afleverstatus: Uitsluitend door dierenartsen te gebruiken
Farmaceutische vorm: Suspensie en oplosmiddel voor suspensie voor injectie
Toedieningsweg: Intramusculair gebruik
ATCvet code: QI02A - Bovine/cattle
Handelsvergunning houder: Kernfarm B.V.
Datum inschrijving handelsvergunning: 29 maart 2018
(EU) Procedure: NL/V/0233/001