Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Vitamine D3 1 milj., oplossing voor injectie voor runderen.

Registratienummer: REG NL 9773
Farmaceutische vorm: Oplossing voor injectie
Toedieningsweg: Intramusculair gebruik
ATCvet code: QA11CC05 - Colecalciferol
Handelsvergunninghouder: Feramed BV
Datum inschrijving handelsvergunning: 13 juni 2000
Datum doorhaling/intrekking: 28 januari 2022
(EU) Procedure: Nationaal