Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Repidose 5, 3,750 g bolus voor runderen

Registratienummer: REG NL 5043
Farmaceutische vorm: Intraruminaal hulpmiddel met intermitterende afgifte
Toedieningsweg: Oraal gebruik
ATCvet code: QP52AC02 - Oxfendazole
Handelsvergunninghouder: Intervet Nederland B.V.
Datum inschrijving handelsvergunning: 19 januari 1994
(EU) Procedure: Nationaal
Disclaimer: momenteel bevindt onze publicatie van product informatie zich in een overgangsfase en wordt de product informatie apart gepubliceerd. Bij dit product is onderstaande product informatie nog gecombineerd met de laatste beschikking! pdf document vanSPC, etiket en bijsluiter