Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Azacitidine Vivanta 25 mg/ml, poeder voor suspensie voor injectie

Werkzame stof: AZACITIDINE
ATC: L01BC07 - Azacitidine
Hulpstoffen: MANNITOL (D-) (E 421)
STIKSTOF (HEAD SPACE) (E 941)
Farmaceutische vorm: Poeder voor suspensie voor injectie
Toedieningsweg: Subcutaan gebruik


Registratienummer: RVG 128143
Datum verstrekking handelsvergunning: 20 mei 2021
Handelsvergunning houder: Vivanta Generics s.r.o.
Trtinova 260/1, Cakovice
196 00 PRAHA 9 (TSJECHIË)
Niet beschikbaar