Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Methadon HCl Teva 5 mg, tabletten

Werkzame stof: METHADONHYDROCHLORIDE SAMENSTELLING overeenkomend met
METHADON
ATC: N07BC02 - Methadone
Hulpstoffen: CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
LACTOSE 1-WATER
MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)
NATRIUMZETMEELGLYCOLAAT
SILICIUMDIOXIDE (E 551)
TALK (E 553 B)
Farmaceutische vorm: Tablet
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Registratienummer: RVG 127877=34508
Datum verstrekking handelsvergunning: 29 maart 2021
Handelsvergunning houder: Teva B.V.
Swensweg 5
2031 GA HAARLEM
Niet beschikbaar