Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Oxaliplatine Eureco-Pharma, 5 mg/ml, concentraat voor oplossing voor infusie

Werkzame stof: OXALIPLATINE
ATC: L01XA03 - Oxaliplatin
Hulpstoffen: WATER VOOR INJECTIE
Farmaceutische vorm: Concentraat voor oplossing voor infusie
Toedieningsweg: Intraveneus gebruik


Omdat een parallel geïmporteerd product geen eigen SmPC heeft, wordt de SmPC van het referentieproduct getoond. Bepaalde productkenmerken (o.a. hulpstoffen) van het referentieproduct kunnen echter verschillen van die van het parallelproduct. In de patiëntenbijsluiter staat de exacte samenstelling van het parallelproduct. Indien hieronder geen SmPC wordt getoond, betekent dit dat de handelsvergunning van het referentieproduct is ingetrokken.


Registratienummer: RVG 127876//100834
Land van herkomst: Spanje
Datum verstrekking handelsvergunning: 03 maart 2021
Handelsvergunning houder: Eureco-Pharma B.V.
Boelewerf 2
2987 VD RIDDERKERK
Niet beschikbaar