Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Melfalan medac 50 mg, poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie/infusie

Werkzame stof: MELFALANHYDROCHLORIDE SAMENSTELLING overeenkomend met
MELFALAN
ATC: L01AA03 - Melphalan
Hulpstoffen: ETHANOL 96 % 52 µg/ml
POVIDON K 12 (E 1201)
PROPYLEENGLYCOL (E 1520) 0,6 mg/ml
STIKSTOF (HEAD SPACE) (E 941)
TRINATRIUMCITRAAT 0-WATER (E 331)
WATER VOOR INJECTIE
ZOUTZUUR (E 507)
Farmaceutische vorm: Poeder en oplosmiddel voor oplossing voor infusie, Poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie
Toedieningsweg: Intraveneus gebruik, Intra-arterieel gebruik


Registratienummer: RVG 127392
Procedurenummer: AT/H/0963/001
Datum verstrekking handelsvergunning: 09 april 2021
Handelsvergunning houder: Medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH
Theaterstrasse 6
D-22880 WEDEL (DUITSLAND)
Niet beschikbaar