Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Boostrix, suspensie voor injectie in voorgevulde spuit

Werkzame stof: DIFTERIETOXOÏDE, GEADSORBEERD, GEINACTIVEERD
PERTACTINE (69KD Buitenmembraan Proteine)
PERTUSSIS, FILAMENTEUS HAEMAGGLUTININE, geadsorbeerd
PERTUSSISTOXOÏDE, GEINACTIVEERD, GEADSORBEERD
TETANUSTOXOÏDE, GEADSORBEERD, GEINACTIVEERD
ATC: J07AJ52 - Pertussis, Purified Antigen, Combinations With Toxoids
Hulpstoffen: ALUMINIUMFOSFAAT
ALUMINIUMOXIDE 0-WATER
NATRIUMCHLORIDE
WATER VOOR INJECTIE
Farmaceutische vorm: Suspensie voor injectie
Toedieningsweg: Intramusculair gebruik


Omdat een parallel geïmporteerd product geen eigen SmPC heeft, wordt de SmPC van het referentieproduct getoond. Bepaalde productkenmerken (o.a. hulpstoffen) van het referentieproduct kunnen echter verschillen van die van het parallelproduct. In de patiëntenbijsluiter staat de exacte samenstelling van het parallelproduct. Indien hieronder geen SmPC wordt getoond, betekent dit dat de handelsvergunning van het referentieproduct is ingetrokken.


Registratienummer: RVG 126824//35121
Land van herkomst: Italië
Datum verstrekking handelsvergunning: 30 juni 2020
Handelsvergunning houder: BModesto B.V.
Minervaweg 2
8239 DL LELYSTAD
Niet beschikbaar