Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Co-Renitec 20/12,5 mg tabletten

Rubriek 1 van de bijsluiter:

1. WAT IS CO-RENITEC EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?

Uw arts heeft Co-Renitec voorgeschreven voor de behandeling van uw hypertensie (hoge bloeddruk).

De werkzame stof enalapril in Co-Renitec behoort tot een groep geneesmiddelen die ACE (angiotensine conversie-enzym)remmers wordt genoemd en werkt doordat het de bloedvaten wijder maakt waardoor het voor het hart gemakkelijker wordt om
bloed naar alle delen van uw lichaam te pompen.
De werkzame stof hydrochloorthiazide in Co-Renitec behoort tot een groep geneesmiddelen die diuretica (plaspillen) wordt
genoemd en werkt doordat het ervoor zorgt dat er meer water en zout door de nieren worden uitgescheiden.
Samen helpen enalapril en hydrochloorthiazide bij het verlagen van een hoge bloeddruk.

Een uitgebreide beschrijving van de werkzaamheid en mogelijke bijwerkingen van dit geneesmiddel vindt u in de patiëntenbijsluiter en samenvatting van de productkenmerken.Omdat een parallel geïmporteerd product geen eigen SmPC heeft, wordt de SmPC van het referentieproduct getoond. Bepaalde productkenmerken (o.a. hulpstoffen) van het referentieproduct kunnen echter verschillen van die van het parallelproduct. In de patiëntenbijsluiter staat de exacte samenstelling van het parallelproduct. Indien hieronder geen SmPC wordt getoond, betekent dit dat de handelsvergunning van het referentieproduct is ingetrokken.


Patiëntenbijsluiter Samenvatting van de productkenmerken (SmPC) SmPC Datum van herziening van de tekst: Laatste gedeeltelijke wijziging betreft de rubrieken 4.4 en 4.5: 16 april 2019

Registratienummer: RVG 126122//11825
ATC: C09BA02 - Enalapril And Diuretics
Land van herkomst: Spanje
Startdatum van het bereik datum verstrekking handelsvergunning 09 januari 2020
Handelsvergunning houder: Euro Registratie Collectief B.V.
Van der Giessenweg 5
2921 LP KRIMPEN A/D IJSSEL
Niet beschikbaar