Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Amiodaron HCl Hameln 20 mg/ml, oplossing voor infusie

Werkzame stof: AMIODARONHYDROCHLORIDE SAMENSTELLING overeenkomend met
AMIODARON
ATC: C01BD01 - Amiodarone
Hulpstoffen: GLUCOSE 1-WATER
POLYSORBAAT 80 (E 433)
STIKSTOF (HEAD SPACE) (E 941)
WATER VOOR INJECTIE
ZOUTZUUR (E 507)
Farmaceutische vorm: Oplossing voor infusie
Toedieningsweg: Intraveneus gebruik


Registratienummer: RVG 125827
Procedurenummer: NL/H/4955/001
Datum verstrekking handelsvergunning: 12 januari 2021
Handelsvergunning houder: hameln pharma gmbh
Inselstrasse 1
31787 HAMELN (DUITSLAND)
Niet beschikbaar