Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Beclometasondipropionaat/formoterolfumaraatdihydraat BModesto 200/6 microgram/dosis, inhalatiepoeder

Werkzame stof: BECLOMETASONDIPROPIONAAT 0-WATER
FORMOTEROLFUMARAAT 2-WATER SAMENSTELLING overeenkomend met
FORMOTEROL
ATC: R03AK08 - Formoterol and beclometasone
Hulpstoffen: LACTOSE 1-WATER
MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)
Farmaceutische vorm: Inhalatiepoeder
Toedieningsweg: Inhalatie


Omdat een parallel geïmporteerd product geen eigen SmPC heeft, wordt de SmPC van het referentieproduct getoond. Bepaalde productkenmerken (o.a. hulpstoffen) van het referentieproduct kunnen echter verschillen van die van het parallelproduct. In de patiëntenbijsluiter staat de exacte samenstelling van het parallelproduct. Indien hieronder geen SmPC wordt getoond, betekent dit dat de handelsvergunning van het referentieproduct is ingetrokken.


Registratienummer: RVG 125716//115695
Land van herkomst: Frankrijk
Datum verstrekking handelsvergunning: 31 december 2019
Handelsvergunning houder: BModesto B.V.
Minervaweg 2
8239 DL LELYSTAD
Niet beschikbaar