Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Paracetamol Noridem 10 mg/ml, oplossing voor infusie

Werkzame stof: PARACETAMOL
ATC: N02BE01 - Paracetamol
Hulpstoffen: DINATRIUMWATERSTOFFOSFAAT 0-WATER (E 339)
MANNITOL (D-) (E 421)
STIKSTOF (HEAD SPACE) (E 941)
WATER VOOR INJECTIE
ZOUTZUUR (E 507)
Farmaceutische vorm: Oplossing voor infusie
Toedieningsweg: Intraveneus gebruik


Registratienummer: RVG 125631
Procedurenummer: PT/H/1003/001
Datum verstrekking handelsvergunning: 14 september 2020
Handelsvergunning houder: Noridem Enterprises Ltd
Evagorou & Makariou, Mitsi Building 3, Suit.115
1065 NICOSIA (CYPRUS)
Niet beschikbaar