Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Alkeran 2 mg tabletten, filmomhulde tabletten

Rubriek 1 van de bijsluiter:

1. Wat is Alkeran en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Alkeran is een geneesmiddel dat het werkzame bestanddeel melfalan bevat. Alkeran is een cytostaticum, dat wil zeggen een middel dat de celgroei remt. Het middel is bestemd voor de behandeling van bepaalde types kanker.
Alkeran tabletten worden gebruikt bij de behandeling van:

Multipel myeloom (een vorm van kanker die ontstaat uit cellen in het beenmerg die plasmacellen heten. Plasma cellen helpen infecties en ziekten te bestrijden door het produceren van antistoffen).


Gevorderde ovariumadenocarcinoom (kanker van de eierstokken)


Mammacarcinoom (borstkanker)

Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger* Neem dan contact op met uw arts.

Een uitgebreide beschrijving van de werkzaamheid en mogelijke bijwerkingen van dit geneesmiddel vindt u in de patiëntenbijsluiter en samenvatting van de productkenmerken.Omdat een parallel geïmporteerd product geen eigen SmPC heeft, wordt de SmPC van het referentieproduct getoond. Bepaalde productkenmerken (o.a. hulpstoffen) van het referentieproduct kunnen echter verschillen van die van het parallelproduct. In de patiëntenbijsluiter staat de exacte samenstelling van het parallelproduct. Indien hieronder geen SmPC wordt getoond, betekent dit dat de handelsvergunning van het referentieproduct is ingetrokken.


Patiëntenbijsluiter Samenvatting van de productkenmerken (SmPC) SmPC Datum van herziening van de tekst: Laatste gedeeltelijke wijziging betreft de rubrieken 4.4 en 4.8: 26 oktober 2018.

Registratienummer: RVG 125379//04473
ATC: L01AA03 - Melphalan
Land van herkomst: Italië
Datum verstrekking handelsvergunning: 23 juli 2019
Handelsvergunning houder: Eureco-Pharma B.V.
Boelewerf 2
2987 VD RIDDERKERK
Niet beschikbaar