Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Bricanyl 500 Turbuhaler, inhalatiepoeder 500 microgram/dosis

Werkzame stof: TERBUTALINESULFAAT SAMENSTELLING overeenkomend met
TERBUTALINE
ATC: R03AC03 - Terbutaline
Hulpstoffen: LACTOSE 1-WATER
Farmaceutische vorm: Inhalatiepoeder
Toedieningsweg: Inhalatie


Omdat een parallel geïmporteerd product geen eigen SmPC heeft, wordt de SmPC van het referentieproduct getoond. Bepaalde productkenmerken (o.a. hulpstoffen) van het referentieproduct kunnen echter verschillen van die van het parallelproduct. In de patiëntenbijsluiter staat de exacte samenstelling van het parallelproduct. Indien hieronder geen SmPC wordt getoond, betekent dit dat de handelsvergunning van het referentieproduct is ingetrokken.


Registratienummer: RVG 125310//12480
Land van herkomst: Oostenrijk
Datum verstrekking handelsvergunning: 30 juli 2019
Handelsvergunning houder: Medcor Pharmaceuticals B.V.
Artemisweg 232
8239 DE LELYSTAD
Niet beschikbaar