Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Methylfenidaat HCl retard Aristo 30 mg, harde capsules met gereguleerde afgifte

Werkzame stof: METHYLFENIDAATHYDROCHLORIDE SAMENSTELLING overeenkomend met
METHYLFENIDAAT
ATC: N06BA04 - Methylphenidate
Hulpstoffen: AMMONIA (E 527)
CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
DIBUTYLSEBACAAT
ETHYLCELLULOSE (E 462)
HYPROLOSE (E 463)
HYPROMELLOSE (E 464)
HYPROMELLOSE, Type 2910 (3 - 15 mPa.s) (E 464)
IJZEROXIDE GEEL (E 172)
IJZEROXIDE ZWART (E 172)
KALIUMHYDROXIDE (E 525)
POVIDON K 30 (E 1201)
PROPYLEENGLYCOL (E 1520)
SCHELLAK (E 904)
TALK (E 553 B)
TITAANDIOXIDE (E 171)
ZOUTZUUR (E 507)
ZWARTE INKT
Farmaceutische vorm: Capsule met gereguleerde afgifte, hard
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Registratienummer: RVG 125057
Procedurenummer: DE/H/6353/003
Datum verstrekking handelsvergunning: 24 september 2020
Handelsvergunning houder: Aristo Pharma GmbH
Wallenroder Strasse 8-10
13435 BERLIJN (DUITSLAND)
Niet beschikbaar