Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Mytolac 60 mg oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit

Werkzame stof: LANREOTIDEACETAAT SAMENSTELLING overeenkomend met

LANREOTIDE
ATC: H01CB03 - Lanreotide
Hulpstoffen: AZIJNZUUR (E 260), GECONCENTREERD
WATER VOOR INJECTIE
Farmaceutische vorm: Oplossing voor injectie
Toedieningsweg: Subcutaan gebruik


Registratienummer: RVG 124720
Procedurenummer: DK/H/3027/001
Datum verstrekking handelsvergunning: 13 april 2021
Handelsvergunning houder: Amdipharm Limited
Temple Chambers, 3 Burlington Road
4 DUBLIN (IERLAND)
Niet beschikbaar