Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Aciclovir Accord 25 mg/ml concentraat voor oplossing voor infusie

Werkzame stof: ACICLOVIR NATRIUM SAMENSTELLING overeenkomend met

ACICLOVIR
ATC: J05AB01 - Aciclovir
Hulpstoffen: NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
STIKSTOF (HEAD SPACE) (E 941)
WATER VOOR INJECTIE
ZOUTZUUR (E 507)
Farmaceutische vorm: Concentraat voor oplossing voor infusie
Toedieningsweg: Intraveneus gebruik


Registratienummer: RVG 124028
Procedurenummer: NL/H/4617/001
Datum verstrekking handelsvergunning: 04 mei 2020
Handelsvergunning houder: Accord Healthcare B.V.
Winthontlaan 200
3526 KV UTRECHT
Niet beschikbaar