Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Micafungine Teva 50 mg, poeder voor oplossing voor infusie

Werkzame stof: MICAFUNGINE NATRIUM SAMENSTELLING overeenkomend met
MICAFUNGINE
ATC: J02AX05 - Micafungin
Hulpstoffen: CITROENZUUR 0-WATER (E 330)
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
SACCHAROSE
Farmaceutische vorm: Poeder voor oplossing voor infusie
Toedieningsweg: Intraveneus gebruik


Registratienummer: RVG 123930
Procedurenummer: AT/H/0912/001
Datum verstrekking handelsvergunning: 23 december 2019
Handelsvergunning houder: Teva B.V.
Swensweg 5
2031 GA HAARLEM
Niet beschikbaar