Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Esomeprazol Tillomed 40 mg poeder voor oplossing voor injectie/infusie

Werkzame stof: ESOMEPRAZOL NATRIUM SAMENSTELLING overeenkomend met
ESOMEPRAZOL
ATC: A02BC05 - Esomeprazole
Hulpstoffen: DINATRIUMEDETAAT 2-WATER
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
WATER VOOR INJECTIE
Farmaceutische vorm: Poeder voor oplossing voor injectie of infusie
Toedieningsweg: Intraveneus gebruik


Registratienummer: RVG 123721
Procedurenummer: DE/H/5887/001
Datum verstrekking handelsvergunning: 04 december 2019
Handelsvergunning houder: Tillomed Pharma GmbH
Mittelstrasse 5/5a
12529 SCHÖNEFELD (DUITSLAND)
Niet beschikbaar