Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Atorvastatine STADA 30 mg, filmomhulde tabletten

Een uitgebreide beschrijving van de werkzaamheid en mogelijke bijwerkingen van dit geneesmiddel vindt u in de patiëntenbijsluiter en samenvatting van de productkenmerken.Registratienummer: RVG 123396
Procedurenummer: NL/H/3346/005
ATC: C10AA05 - Atorvastatin
Startdatum van het bereik datum verstrekking handelsvergunning 23 september 2019
Handelsvergunning houder: Stada Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18
61118 BAD VILBEL (DUITSLAND)