Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Tamsulosine HCl Krka 0,4 mg tabletten met verlengde afgifte

Rubriek 1 van de bijsluiter:

1. Wat is Tamsulosine HCl Krka en waarvoor wordt dit middel gebruikt?


De werkzame stof in Tamsulosine HCl Krka is tamsulosine. Dit is een selectieve alpha1A/1D-adrenoceptor blokker. Het vermindert de samentrekking van de gladde spieren in de prostaat en de plasbuis, waardoor de urine makkelijker door de plasbuis kan stromen en het plassen makkelijker gaat. Bovendien vermindert het de aandrang om te plassen.

Dit middel wordt gebruikt bij mannen voor de behandeling van klachten aan de lagere urinewegen (blaas en plasbuis) die voorkomen bij een goedaardige vergroting van de prostaat (benigne prostaathyperplasie). De klachten zijn onder andere, moeilijk kunnen plassen (zwakke straal), nadruppelen, na het plassen nog steeds aandrang hebben en zowel overdag als ‘s nachts vaak moeten plassen.

Een uitgebreide beschrijving van de werkzaamheid en mogelijke bijwerkingen van dit geneesmiddel vindt u in de patiëntenbijsluiter en samenvatting van de productkenmerken.Registratienummer: RVG 122994
Procedurenummer: NL/H/4379/001
ATC: G04CA02 - Tamsulosin
Datum verstrekking handelsvergunning: 10 juli 2019
Handelsvergunning houder: Krka d.d., Novo mesto
Smarjeska cesta 6
8501 NOVO MESTO (SLOVENIË)