Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Daptomycine Hikma 500 mg poeder voor oplossing voor injectie of infusie

Werkzame stof: DAPTOMYCINE
ATC: J01XX09 - Daptomycin
Hulpstoffen: NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
STIKSTOF (HEAD SPACE) (E 941)
Farmaceutische vorm: Poeder voor oplossing voor injectie of infusie
Toedieningsweg: Intraveneus gebruik


Registratienummer: RVG 122590
Procedurenummer: NL/H/4241/002
Datum verstrekking handelsvergunning: 27 juni 2019
Handelsvergunning houder: Hikma Farmaceutica (Portugal), S.A.
Estrada do Rio da Mó, 8, 8A e 8B Fervenca
2705-906 TERRUGEM SNT (PORTUGAL)