Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Cutaquig 165 mg/ml, oplossing voor injectie

Werkzame stof: HUMAAN, NORMAAL IMMUNOGLOBULINE
ATC: J06BA01 - Immunoglobulins, Normal Human, For Extravascular Adm.
Hulpstoffen: MALTOSE 0-WATER
POLYSORBAAT 80 (E 433)
WATER VOOR INJECTIE
Farmaceutische vorm: Oplossing voor injectie
Toedieningsweg: Subcutaan gebruik


Dit geneesmiddel staat onder extra toezicht. Het CBG vraagt u extra alert te zijn op bijwerkingen.

Registratienummer: RVG 121587
Procedurenummer: DE/H/4903/001
Datum verstrekking handelsvergunning: 18 juli 2019
Handelsvergunning houder: Octapharma GmbH
Elisabeth-Selbert-Str. 11
40764 LANGENFELD (DUITSLAND)
Niet beschikbaar