Zoeken

Terug naar resultaatlijst

VSM Ribes nigrum D1 druppels

Werkzame stof: RIBES NIGRUM D1
ATC:
Hulpstoffen:
Farmaceutische vorm: Druppels voor oraal gebruik, oplossing
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Registratienummer: RVH 95758
Datum verstrekking handelsvergunning: 11 januari 2006
Handelsvergunning houder: VSM Geneesmiddelen B.V.
Berenkoog 35
1822 BH ALKMAAR
Niet beschikbaar