Zoeken

Terug naar resultaatlijst

VSM Rhus toxicodendron D6 tabletten

Werkzame stof: RHUS TOXICODENDRON D6
ATC:
Hulpstoffen:
Farmaceutische vorm: Tablet
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Registratienummer: RVH 95515
Datum verstrekking handelsvergunning: 20 augustus 2008
Handelsvergunning houder: VSM Geneesmiddelen B.V.
Berenkoog 35
1822 BH ALKMAAR
Niet beschikbaar