Zoeken

Terug naar resultaatlijst

VSM Silicea D2 tabletten

Werkzame stof: SILICEA D2
ATC:
Hulpstoffen:
Farmaceutische vorm: Tablet
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Registratienummer: RVH 94442
Datum verstrekking handelsvergunning: 18 december 2007
Handelsvergunning houder: VSM Geneesmiddelen B.V.
Berenkoog 35
1822 BH ALKMAAR
Niet beschikbaar