Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Aconitum napellus

Werkzame stof: ACONITUM NAPELLUS D4, D6, D12
ATC:
Hulpstoffen:
Farmaceutische vorm: Tablet
Toedieningsweg: Oraal gebruik
Potentie: D4, D6, D12


Registratienummer: RVH 91408
Datum verstrekking handelsvergunning: 17 november 1998
Handelsvergunning houder: VSM Geneesmiddelen B.V.
Berenkoog 35
1822 BH ALKMAAR
Niet beschikbaar