Zoeken

CTC spray, 2,45 % w/w voor runderen, schapen en varkens

Registratienummer: REG NL 9013
Farmaceutische vorm: Huidspray, suspensie
Toedieningsweg: Cutaan gebruik
ATCvet code: QD06AA02 - Chlortetracycline
Handelsvergunninghouder: Eurovet Animal Health BV
Datum inschrijving handelsvergunning: 29 juni 1999
(EU) Procedure: NL/V/0104/001
Disclaimer: momenteel bevindt onze publicatie van product informatie zich in een overgangsfase en wordt de product informatie apart gepubliceerd. Bij dit product is onderstaande product informatie nog gecombineerd met de laatste beschikking! pdf document vanSPC, etiket en bijsluiter