Zoeken

Perlutex 5 mg tabletten voor honden en katten

Registratienummer: REG NL 8022
Farmaceutische vorm: Tablet
Toedieningsweg: Oraal gebruik
ATCvet code: QG03DA02 - Medroxyprogesterone
Handelsvergunninghouder: Dechra Veterinary Products A/S
Datum inschrijving handelsvergunning: 03 april 1995
(EU) Procedure: Nationaal
Disclaimer: momenteel bevindt onze publicatie van product informatie zich in een overgangsfase en wordt de product informatie apart gepubliceerd. Bij dit product is onderstaande product informatie nog gecombineerd met de laatste beschikking! pdf document vanSPC, etiket en bijsluiter