Zoeken

NO WORM PASTA

Registratienummer: REG NL 7997
Afleverstatus: Vrij verkrijgbaar zonder recept
Farmaceutische vorm: Pasta voor oraal gebruik
Toedieningsweg: Oraal gebruik
ATCvet code: QP52AC57 - Oxibendazole, combinations
Handelsvergunning houder: Bridgefarma B.V.
Datum inschrijving handelsvergunning: 11 oktober 1993
(EU) Procedure: Nationaal