Zoeken

Colosan, suspensie voor oraal gebruik

Registratienummer: REG NL 5633
Farmaceutische vorm: Suspensie voor oraal gebruik
Toedieningsweg: Oraal gebruik
ATCvet code: QA03AX - Other drugs for functional bowel disorders
Handelsvergunninghouder: SaluVet GmbH
Datum inschrijving handelsvergunning: 09 januari 1992
(EU) Procedure: Nationaal