Zoeken

Glucamagnesium, oplossing voor infusie voor runderen

Registratienummer: REG NL 3567
Farmaceutische vorm: Oplossing voor infusie
Toedieningsweg: Intraveneus gebruik
ATCvet code: QA12AX - Calcium, combinations with other drugs
Handelsvergunninghouder: Bridgefarma B.V.
Datum inschrijving handelsvergunning: 16 januari 1992
(EU) Procedure: Nationaal