Zoeken

CLAVUDALE 400 mg/100 mg, tabletten voor honden

Registratienummer: REG NL 126208
Farmaceutische vorm: Tablet
Toedieningsweg: Oraal gebruik
ATCvet code: QJ01CR02 - Amoxicillin and beta-lactamase inhibitor
Handelsvergunninghouder: Dechra Regulatory B.V.
Datum inschrijving handelsvergunning: 15 juni 2020
(EU) Procedure: IE/V/0504/003
Disclaimer: momenteel bevindt onze publicatie van product informatie zich in een overgangsfase en wordt de product informatie apart gepubliceerd. Bij dit product is onderstaande product informatie nog gecombineerd met de laatste beschikking! pdf document vanSPC, etiket en bijsluiter