Zoeken

Seresto 4,50 g + 2,03 g halsband voor honden > 8 kg

Registratienummer: REG NL 125579//108285
Farmaceutische vorm: Halsband
Toedieningsweg: Cutaan gebruik
ATCvet code: QP53AC55 - Flumethrin, combinations
Land van herkomst: Frankrijk
Handelsvergunninghouder: Polymeds B.V.
Datum inschrijving handelsvergunning: 18 september 2019
Datum doorhaling/intrekking: 17 februari 2023
(EU) Procedure: Nationaal
Disclaimer: momenteel bevindt onze publicatie van product informatie zich in een overgangsfase en wordt de product informatie apart gepubliceerd. Bij dit product is onderstaande product informatie nog gecombineerd met de laatste beschikking! pdf document vanSPC, etiket en bijsluiter