Zoeken

Combotec 67 mg/60.3 mg spot-on oplossing voor kleine honden

Registratienummer: REG NL 123866
Farmaceutische vorm: Spot-on oplossing
Toedieningsweg: Cutaan gebruik
ATCvet code: QP53AX65 - Fipronil, combinations
Handelsvergunninghouder: Beaphar BV
Datum inschrijving handelsvergunning: 19 december 2019
(EU) Procedure: NL/V/0251/002
Disclaimer: momenteel bevindt onze publicatie van product informatie zich in een overgangsfase en wordt de product informatie apart gepubliceerd. Bij dit product is onderstaande product informatie nog gecombineerd met de laatste beschikking! pdf document vanSPC, etiket en bijsluiter

Openbaar beoordelingsrapport (PuAR)