Zoeken

Advantix spot-on solution voor honden van meer dan 40 kg tot 60 kg

Registratienummer: REG NL 120284
Farmaceutische vorm: Spot-on oplossing
Toedieningsweg: Toediening als spot-on
ATCvet code: QP53AC54 - Permethrin, combinations
Handelsvergunninghouder: Bayer Animal Health GmbH
Datum inschrijving handelsvergunning: 18 december 2017
(EU) Procedure: IT/V/0113/002