Zoeken

Milquestra 2,5 mg/25 mg tabletten voor kleine honden en pups met een gewicht van ten minste 0,5 kg

Registratienummer: REG NL 117478
Farmaceutische vorm: Tablet
Toedieningsweg: Oraal gebruik
ATCvet code: QP54AB51 - Milbemycin oxime, combinations
Handelsvergunninghouder: Krka d.d., Novo mesto
Datum inschrijving handelsvergunning: 13 juli 2015
(EU) Procedure: Nationaal
Disclaimer: momenteel bevindt onze publicatie van product informatie zich in een overgangsfase en wordt de product informatie apart gepubliceerd. Bij dit product is onderstaande product informatie nog gecombineerd met de laatste beschikking! pdf document vanSPC, etiket en bijsluiter