Zoeken

Flimabend 100 mg/g, suspensie voor gebruik in drinkwater voor kippen en varkens

Registratienummer: REG NL 111311
Farmaceutische vorm: Suspensie voor oraal gebruik
Toedieningsweg: Oraal gebruik
ATCvet code: QP52AC12 - Flubendazole
Handelsvergunninghouder: Krka d.d., Novo mesto
Datum inschrijving handelsvergunning: 30 mei 2013
(EU) Procedure: FR/V/0242/001