Zoeken

Libromide 325 mg, tabletten voor honden

Registratienummer: REG NL 110137
Farmaceutische vorm: Tablet
Toedieningsweg: Oraal gebruik
ATCvet code: QN05CM11 - Bromides
Handelsvergunninghouder: Dechra Regulatory B.V.
Datum inschrijving handelsvergunning: 26 oktober 2011
(EU) Procedure: IE/V/0507/001
Disclaimer: momenteel bevindt onze publicatie van product informatie zich in een overgangsfase en wordt de product informatie apart gepubliceerd. Bij dit product is onderstaande product informatie nog gecombineerd met de laatste beschikking! pdf document vanSPC, etiket en bijsluiter