Zoeken

Libromide 325 mg, tabletten voor honden

Registratienummer: REG NL 110137
Farmaceutische vorm: Tablet
Toedieningsweg: Oraal gebruik
ATCvet code: QN05CM11 - Bromides
Handelsvergunninghouder: Dechra Regulatory B.V.
Datum inschrijving handelsvergunning: 26 oktober 2011
(EU) Procedure: IE/V/0507/001