Zoeken

PANACUR PETPASTE

Registratienummer: REG NL 10294
Farmaceutische vorm: Pasta voor oraal gebruik
Toedieningsweg: Toedieningsweg niet van toepassing
ATCvet code: QP52AC13 - Fenbendazole
Handelsvergunninghouder: Intervet Nederland B.V.
Datum inschrijving handelsvergunning: 12 april 2005
(EU) Procedure: DE/V/0109/001